3 Voordelen van persoonlijkheidstests op de werkvloer

Er zijn veel manieren waarop persoonlijkheidstests een positief verschil kunnen maken op de werkplek, maar dat betekent niet dat ze waterdicht zijn. Sommigen beweren dat deze assessments alleen licht werpen op de huidige toestand van een werknemer (die in verschillende situaties kan veranderen) in plaats van op hun blijvende persoonlijkheidskenmerken.

Een potentiële valkuil van persoonlijkheidstests is het risico dat werknemers in al te simplistische categorieën worden ondergebracht. Meerkeuzeanalyses zijn handig en gemakkelijk te schalen, maar ze kunnen niet het soort rijke gegevens vastleggen dat nodig is om een volledig beeld van iemand te schetsen.

De nauwkeurigheid van gegevens uit persoonlijkheidstests moet ook met een korreltje zout worden geïnterpreteerd. De kans is groot dat potentiële kandidaten en huidige werknemers onderzoek hebben gedaan naar welke kwaliteiten en vaardigheden uw bedrijf zoekt in zijn mensen, en deze kennis kan van invloed zijn op de authenticiteit van hun antwoorden.

De waarde van zo’n assessment test houdt niet op bij de wervingsfase. Bedrijven hebben veel te winnen bij het gebruik van persoonlijkheidstests in de fase na de aanwerving om de werknemerservaring te verbeteren. Hier lees je hoe een aantal van hen persoonlijkheidstests met succes hebben toegepast in hun bestaande personeelsbestand:

Talent koesteren

Wanneer bedrijven nieuwe werknemers in dienst nemen, investeren ze in hun succes op lange termijn. Leren en ontwikkelen is een cruciaal gebied waarop bedrijven sterke relaties met werknemers kunnen opbouwen en hen kunnen helpen hun volledige potentieel te bereiken. Maar niet elke werknemer heeft hetzelfde tempo en dezelfde stijl als het aankomt op het leren van nieuwe vaardigheden, wat betekent dat bedrijven hun trainingsinspanningen op het individuele niveau moeten afstemmen.

Een ander voordeel van persoonlijkheidstests is dat ze bedrijven in staat stellen werknemers met compatibele eigenschappen te identificeren en kansen te creëren voor succesvolle partnerschappen. Dit is vooral belangrijk tijdens de onboarding- of ontwikkelingsfasen wanneer werknemers hun draai moeten vinden. In deze gevallen kan begeleiding door een collega of mentor die zich kan inleven in de werknemer een wereld van verschil maken.

Prestaties bevorderen

Persoonlijkheidstests helpen werkgevers meer inzicht te krijgen in de organisatiegewoonten, communicatiestijlen en informatieverwerking van elke werknemer, die allemaal een rol spelen in het prestatiemanagementproces. Managers kunnen de kennis die ze met deze tests opdoen, gebruiken om effectieve gesprekken te voeren in één-op-één gesprekken en om een evenwichtige teamdynamiek tot stand te brengen.

Maar het gebruik van persoonlijkheidstesten is niet alleen bedoeld om werkgevers inzicht te geven in hun mensen. Werknemers zelf kunnen deze assessments gebruiken om duidelijkheid en richting te krijgen over hun eigen doelen en groeigebieden.

Het proces van het invullen van een persoonlijkheidstest verhoogt bijna altijd iemands zelfbewustzijn. Als een werknemer merkt dat hij moeite heeft met het managen van grote groepen of projecten waarin veel wordt samengewerkt, kan hij ervoor kiezen een managementopleiding te volgen of een loopbaan als individuele medewerker te volgen.

Betrokkenheid van werknemers

Door inzicht te geven in de voorkeuren en gedragspatronen van werknemers, kunnen persoonlijkheidstests helpen de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Voor leidinggevenden en management helpen persoonlijkheidstests te begrijpen hoe ze werknemers geïnteresseerd en tevreden kunnen houden op het werk.

Persoonlijkheidstests kunnen ook een leuke manier zijn om een team te vormen. Door deze assessments samen in te vullen, worden werknemers aangemoedigd om hun ervaringen en inzichten met elkaar te bespreken. Dit kan teamleden helpen beter te begrijpen hoe ze effectief kunnen communiceren en samenwerken, en kan zelfs leiden tot een betere afstemming van persoonlijke waarden.

Lees ook: 5 Verrassende feiten over masturbatie

Leave a reply