Belastingverlichting voor nieuwe bedrijven

Als je een bedrijf in Nederland bent begonnen en je bent in Nederland belastingplichtig voor de inkomstenbelasting, dan kun je in aanmerking komen voor de belastingaftrek voor nieuwe bedrijven (startersaftrek). Dit is een onderdeel van de ondernemersaftrek. Maakt je gebruik van deze faciliteit, dan betaal je minder belasting, omdat je een vast bedrag mag aftrekken van jouw jaarlijkse brutowinst.

Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst. Je kunt gratis Belastingdienst bellen.

Wanneer kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de belastingaftrek voor nieuwe ondernemingen, moet je ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je komt in aanmerking voor de aftrek voor particulier ondernemerschap.
  • In de 5 jaar voorafgaand aan het betreffende belastingjaar heb je niet meer dan twee keer aanspraak gemaakt op de aftrek voor particulier ondernemerschap.
  • In de 5 jaar voorafgaand aan het betreffende belastingjaar was je ten minste één jaar geen ondernemer.
  • In het kalenderjaar of in 1 van de laatste 5 jaar is er geen sprake geweest van een zogenaamde stille terugtreding van een besloten vennootschap (BV). Dit betekent dat jij jouw besloten vennootschap beëindigt en onmiddellijk jouw bedrijfsactiviteiten als ondernemer voor de inkomstenbelasting hervat (je hebt jouw bedrijfsstructuur gewijzigd), zonder verrekening van (verborgen) winsten of schulden.

Belastingvermindering voor nieuwe bedrijven in geval van arbeidsongeschiktheid

Start je een eigen bedrijf terwijl je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt? Dan kun je in geval van arbeidsongeschiktheid een belastingvermindering aanvragen voor nieuwe bedrijven. Om aan het uurcriterium te voldoen, moet je minstens 800 uur per jaar aan jouw bedrijf besteden.

Hoe vraag je het aan?

De belastingaftrek voor nieuwe bedrijven is een aanvulling op jouw eigen bedrijfsuitkering (zelfstandigenaftrek). Voor nieuwe bedrijven hoef je geen belastingvermindering aan te vragen, want je kunt in jouw aangifte inkomstenbelasting aangeven dat je deze wilt ontvangen.

Lees ook: Wat zijn de voordelen van investeren in onroerend goed?

Leave a reply